MQDC Mobile
This website is available in portrait view mode only.
นักศึกษาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาดูงานด้าน Eco Material ที่ RISC
วันที่ 22 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับอาจารย์สืบสาย แสงวชิระภิบาล และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC พร้อมรับฟังบรรยายจากนักวิจัย RISC เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ Sustainable Design และ Eco Material เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อ...
2.jpg
บมจ. ซี.พี. แลนด์ ดูงานด้าน eco material ที่ RISC

วันที่ 23 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ...
news_05_09_2019_1.jpg
RISC จัด RISC Talk ครั้งที่ 2/2562 ตอน Upcycling materials for well-being

วันที่ 30 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
news_05_09_2019_1.jpg
MQDC ร่วมกับ SCG จัดเสวนาพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยด้วย Circular Economy

วันที่ 3 กันยายน 2562, กรุงเทพฯ - คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ MQDC ร่วมเสวนาในหัวข้อ Transformation to the Ci...
news_30_08_2019_2.jpg
101 True Digital Park จัดกิจกรรม "101 ฟิตเกินร้อย"

วันที่ 22 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - 101 True Digital Park จัดกิจกรรมตลอดเดือนสิงหาคมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการออกกำลังกายในรูปแบ...
news_29_08_2019_3.jpg
ต้อนรับลูกบ้านคนแรกเข้าสู่ครอบครัวเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

สิงหาคม 2019 กรุงเทพฯ - โครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ต้อนรับลูกบ้านห้องแรกเข้าสู่ที่พักอาศัยระดับเวิล...
news_29_08_2019_3.jpg
โครงการเดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ เริ่มดำเนินการงานโครงสร้าง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - โครงการเดอะ สแตรนด์ ทองหล่อได้ทำการก่อสร้างผนังไดอะเฟรมและลงเสาเข็มเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นควา...