This website is available in portrait view mode only.

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาดูงานด้าน Eco Material ที่ RISC
วันที่ 22 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับอาจารย์สืบสาย แสงวชิระภิบาล และนักศึกษาสาขาวิชากา...
บมจ. ซี.พี. แลนด์ ดูงานด้าน eco material ที่ RISC
วันที่ 23 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมงานจากบร...
RISC จัด RISC Talk ครั้งที่ 2/2562 ตอน Upcycling materials for well-being
วันที่ 30 สิงหาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ของ...
MQDC ร่วมกับ SCG จัดเสวนาพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทยด้วย Circular Economy
วันที่ 3 กันยายน 2562, กรุงเทพฯ - คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ MQDC ร่วมเสวนาในหัวข้อ Transformation to the Circular Eco...

โครงการเด่น

วิสซ์ดอม อโศก สุขุมวิท
วิสซ์ดอม อินสปาย สุขุมวิท
เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์

กิจกรรมพิเศษ

ติดต่อเรา

สังคม MQDC

คำถามที่พบบ่อย